Please enable JS

Isikuandmete töötlemine

tellitesla.ee teenuse kasutaja annab isikuandmete töötlemise nõusoleku tehes märgi „Nõustun kasutustingimustega ja isikuandmete töötlemisega“ välja juurde. Tesla Rent OÜ kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mida kasutajad edastavad tellitesla.ee veebilehte kasutades. Teenuse kasutamise eelduseks on kasutaja geograafilise asukoha andmete avaldamine. Järgnevalt selgitame kuidas Tesla Rent OÜ kogub ja töötleb veebirakenduse abil isikuandmeid.

kasutaja nime, telefoninumbri ning e-posti aadressi kogume esmasel registreerimisel või profiili muutmisel; teenuse kasutaja geograafilise asukoha andmeid kogume ainult juhul kui teostate tellimusi või otsite vabu autosid; peale veebirakenduse sulgemist kasutaja seadmes lõppeb ka geograafilise asukoha andmete kogumine välja arvatud aktiivse sõidu ajal, kus seda kogutakse juhi rakenduse kaudu.

sõiduteenuse kasutaja isikuandmeid edastatakse ainult neile sõiduteenuse pakkujatele, kes on tellitesla.ee veebirakenduses registreeritud ning nad näevad sellisel juhul sõiduteenuse tellija nime, telefoninumbrit ning geograafilist asukohta;

peale sõiduteenuse osutamise lõpetamist näeb sõiduteenuse pakkuja sõiduteenuse kasutaja nime ja telefoninumbrit kuni 12 tunni jooksul. Seda on sõiduteenuse pakkujal vaja selle jaoks, et oleks võimalik lahendada teenuse osutamisega seonduvaid küsimusi, nt võtta ühendust sõidukisse unustatud asjade tagastamiseks;

hinnang sõiduteenuse kvaliteedi kohta on anonüümne ning sõiduteenuse pakkuja ei saa teada hinnangu andnud kasutaja nime ega telefoninumbrit;

me ei edasta kasutajate isikuandmeid ega geograafilist asukohta kolmandatele isikutele ja riigiasutustele, va juhul kui andmete küsijal on selle jaoks õiguslik alus vastavalt seadustele.

teenuse käigus kogutud isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja/või Amazon Web Services, Inc. serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on ainult Tesla Rent OÜ (või lepinguliste koostööpartnerite) volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid probleeme.

kasutame kasutaja e-posti aadressi või telefoninumbrit turundussõnumite saatmiseks ainult juhul kui olete andnud vastava nõusoleku veebilehel tellitesla.ee. Juhul kui te ei soovi saada otseturustuse teateid, siis klikkige meie poolt saadetud e-kirja päises olevale lingile „ei soovi saada turustuse teateid“ või vastavat märget veebirakenduse kasutaja profiili lehel.

sõiduteenuse osutaja isikuandmeid kogume ja töötleme ainult ulatuses, mida on vaja sõiduteenuse osutaja kutsetegevuse õiguse kontrollimiseks ning teenuse lepinguliste suhete tagamiseks. Me ei edasta sõiduteenuse osutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate nõudmiste korral.

tellitesla.ee veebirakendust kasutades on sõiduteenuse operaatorfirmal võimalik tuvastada autojuhi geograafiline asukoht, teave sõitude kohta ja teenuse kasutamise aeg.